Kontakt

Przedstawicielem funduszy HSBC Global Investment SICAV oraz HSBC Portfolios SICAV zarządzanych przez HSBC Global Asset Management jest w Polsce ProService Finteco Sp. z o.o.

ProService Finteco Sp. z o.o.
Ul. Konstruktorska 12A,
budynek B, wejście D, IV piętro 
02-673 Warszawa

www.psfinteco.pl

nr tel: 22 588 18 67